UCT - Vedenie účtovnej evidencie
UCT - Takáčová Iveta - certifikovaný účtovník
Člen SKCÚ (Slovenská komora certifikovaných účtovníkov)
Prevádzka : M.R.Štefánika 191/43, Trebišov
Pôsobenie : od roku 1992

Klienti:
Zoznam každoročných školení:

Každoročná účasť na seminároch z oblasti :

Ponuka služieb:


UCT - Vedenie účtovnej evidencie, napíšte nám